Tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste on laajennettu rekisteriseloste, jossa lisäksi kerrotaan rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§