Digikerho

20.10.2020 Digikerhon ensimmäinen etäkokokoontuminen Teams-sovelluksen avulla. 12 senioria osallistui tähän kokoontumiseen.