Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Pälkäneen kunnassa Vanhusneuvostossa toimivat v. 2021- 2025 Harri Kauttu, Lea Ahola ja Tuula Paulin. Yhteinen varajäsen Riitta Helenius. Lisätietoja Pälkäneen vanhusneuvoston toiminnasta täältä.

Käytämme Sydän-Hämeen lehteä saadaksemme viestimme julkisuuteen. Haluamme vaikuttaa kunnallisiin päättäjiin ja toimihenkilöihin erikoisesti sosiaalitoimen osalta. 

Alueellisesti Pirkanmaan piirin alueella Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry kokoaa yhdistyksistä tulevat aloitteet ja antaa lausuntoja liitolle. Piiri osallistuu ikäihmisiä koskeviin näyttelyihin. Piiriyhdistysten Neuvottelukunta toimii eläkeläispiirien yhteistyöelimenä.

Valtakunnallisesti Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa. 

Senioriliiton edunvalvontatyö eläkeläisten ja ikäihmisten puolesta

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.