Kokoukset ja koulutukset

19.11.2020 Kansallinen senioriliitto järjestämä liittokokous ensimmäisenä eläkeläisjärjestönä etäyhteyksin koronapandemian vuoksi. 

Riitta Ranta osallistui liittokokouksen Pirkanmaan senioripiirin yhtenä asiamiehenä.

22.10.2020 Yhdistyksen syysvuosikokoukous, Nuijantalo. Osallistujia 30.

11.03.2020 Yhdistyksen kevätvuosikokous, Nuijantalo. Kuvat Harri Kauttu ja Markku Ranta