Vakuutusturva

Kansallisen senioriliiton hallitus päätti kokouksessaan 20.9., että liitto aloittaa yhteistyön IF- vakuutusyhtiön kanssa. Liitto on vakuuttanut sekä piirijärjestöt että paikallisyhdistykset.
Senioriliitto vastaa vakuutusten kustannuksista, joten vakuutusturva on maksuton kaikille yhdistyksille. Vakuutusturva on voimassa 1.10.2018 alkaen.

Vakuutuksiin kuuluvat
Yhdistysten vastuuvakuutuksista
- toiminnanvastuu-,
- oikeusturva- ja
- hallinnonvastuuvakuutus

Henkilövakuutuksista
- talkooväen suppea tapaturmavakuutus, (sis. enintään 10 talkoolaista/tapahtuma).

Jotta vakuutukset ovt voimassa, tulee kaikki vakuutusten piirissä oleva toiminta olla yhdistyksen hallituksen ennakkoon päättämää.

Mahdollisen vahingon tapahtuessa yhdistyksen tulee olla välittömästi yhteydessä liiton toimistoon, joka antaa ohjeita vakuutuskäsittelyä varten.

Vahinkoilmoitus tehdään liiton toimiston antamien ohjeiden mukaan.